Inicjatywa

Zauważyliśmy, że w Poznaniu przestrzeń publiczna jest przepełniona reklamami, które pobudzają konsumpcjonizm w społeczeństwie i zabierają miejsce kulturze; a zdajemy sobie sprawę z obecności młodych artystów, którzy mimo wielkiego potencjału nie mają możliwości na rozwinięcie swoich skrzydeł. Obecne działania mające na celu pomoc w wypromowaniu się młodym artystom wspierają jedynie osoby w wieku 25-30 lat. Jesteśmy świadomi, że wiele osób w młodym wieku ma olbrzymi talent, jednak zniechęca się nikłymi szansami na zaistnienie na scenie lokalnej. Dotyczy to zarówno artystów tworzących poezję jak i graffiti lub krótkie animacje komputerowe. Nawet jeśli akcje mające na celu pomoc młodym artystom miały miejsce, miały one mały zasięg oraz były najczęściej jednorazowym wydarzeniem.

Planujemy nawiązanie współpracy z liceami oraz uniwersytetami w celu spopularyzowania akcji oraz utworzenia wykwalifikowanej komisji, której celem będzie wybranie prac, które zostaną przedstawione w późniejszych etapach.
Działania, jakie chcemy podjąć w celu zaprezentowania wybranych prac, to między innymi:
– zaprezentowanie ich na bilbordach w Poznaniu,
– wykorzystanie kodów QR, rozmieszczenie ich w wielu miejscach w mieście, które odsyłałyby użytkowników po ich zeskanowaniu do strony z grafiką lub utworem poetyckim,
– przedstawienie prac w postaci plakatów na specjalnych stojakach wraz z ulotkami dla zainteresowanych,
– nawiązanie współpracy ze sklepami/galerią handlową w celu zwiększenia liczby beneficjentów naszego projektu.